Nek en schouderklachten?

Klachten ter hoogte van nek en schouders kunnen een rechtstreeks gevolg zijn van chronische stress. U ademt te hoog. De schoudergordel is permanent opgetrokken en deze opgespannen spieren trekken op uw nekspieren en bovenste rugspieren. U tolereert dat elke dag als zou dat bij de waan van elke dag horen. Uw huisdokter zal dat helaas niet kunnen oplossen met een pilletje. Ook uw kinesist zal het er niet kunnen uit masseren. In hartcoherentie leert u anders en juist ademen. Per definitie zal een juiste buikademhaling uw spierklachten verminderen en laten verdwijnen.